จำหน่าย DirectAdmin

Monthly
License Monthly
Monthly

Monthly

990/ month

Setup Fee (Free) Monthly
Auto Update Monthly
Domain ไม่จำกัด Monthly
Account ไม่จำกัด Monthly
Monthly Order Now

คุณลักษณะเด่นของ DirectAdmin

 • Create / Modify Admins and Resellers

  Admins can create resellers or extra admins quickly and easily with this feature.

 • Reseller Packages

  Admins can create predefined account packages using this feature. When creating an account, the admin simply chooses a package instead of manually setting each account feature.

 • Show All Users

  This feature allows the admin to quickly view every single account on the system and sort this list in various ways.

 • DNS Administration

  This feature allows the admin to create, modify, or delete any DNS records on the server.

 • IP Manager

  This is where the admin sets the IP address available to the server. The admin can also allocate IP address to resellers from this menu.

 • Mail Queue Administration

  Tool to view mail queue and it's messages. Includes tools to take action on those messages.

 • System / Services Info

  The admin can view, stop, start, and restart services from this menu.

 • Complete Usage Statistics

  This feature provides the admin with a complete overview of system usage. Exact input and output from the server's Ethernet card is also monitored.

 • DNS Clustering

  DirectAdmin talks to other DirectAdmin machines to automatically transfer DNS data between them. It also has the ability to check the other server for a domain so as to not allow duplicate domains on your DA network.

 • SPAM fighting tools in DirectAdmin

  A wide varienty of SPAM-fighting tools are provided with DirectAdmin. Please check http://help.directadmin.com/item.php?id=577 for a full list.

 • Licensing / Updates

  The admin can view his or her license status and download the latest DirectAdmin security and software upgrades from this menu.

 • Create / List / Modify Accounts

  Account creation, listing, modification, and deletion is done quickly and easily.

 • User Packages

  Resellers can create predefined account packages using this feature. When creating an account, the reseller simply chooses a package instead of manually setting each account feature.

 • Reseller Statistics

  Resellers are provided with a complete overview of their total usage. Resellers may also sort data by users to quickly assess the overall situation.

 • Message All Users

  Resellers can quickly send a message to all their customers by using DirectAdmin's built in ticket support system.

 • Import / Manage Skins

  With this menu option, resellers can quickly import and apply new skins with the click of a button.

 • IP Assignment

  Resellers can allocate IP address to their customers by using this menu option.

 • System / Services Information

  By clicking this feature, resellers have instant access to server status and system information.

 • Name Servers

  Resellers can create personalized nameservers for their customers from this menu.

 • E-mail Administration

  Users can create POP/IMAP accounts, catch-all e-mail addresses, forwarders, mailing lists, autoresponders, and webmail. Filters allow users to block mail by domain, keyword, and size. Adult Filter is also available.

 • FTP Management

  Users can create FTP accounts and set directory permissions for each account. Anonymous FTP is also supported.

 • DNS Menu

  Users can can add and remove records, change MX settings, and anything else that goes with full DNS control. 

 • Statistics Menu

  Users have available every possible statistic about their account. More advanced options and Webalizer are also included.

 • Subdomains Menu

  Users can list, create, delete, and get statistics on subdomains.

 • File Manager

  A user-friendly and fast alternative to FTP. Includes every feature needed to build and maintain a web site.

 • MySQL Databases

  Users can easily create, modify, and delete MySQL databases from this menu.

 • Site Backup

  Using this powerful tool, users can backup and restore only what they want to. For example, account data but not web site files.

 • Error Pages

  Users can create custom messages and outputs for 401, 403, 404, and 500 error codes.

 • Directory Password Protection

  Users can password protect any directory with a username and password.

 • PHP Selector

  Allows the client to select which version of PHP should be associated with the .php extension.

 • Advanced Tools

  Users can install SSL certificates, view sever information and installed perl modules, set cron jobs, mime types, and apache handlers, and enable site redirection and domain pointers.

 • Integrated Ticket Support System

  With DirectAdmin's integrated ticket support system, you'll provide better customer service with less hassle. "You have XX messages waiting" is displayed every time you sign in -- and you can set DirectAdmin to notify you of support requests by e-mail, ensuring that no request will be missed. If you prefer to offer support in a different way, simply turn this feature off.

 • Two-Factor Authentication

  Allows any DirectAdmin account to require the Two-Factor Authentication using a time-based code from a smart-phone app.

 • Plugin System

  Allows to extend DirectAdmin functionality easily. Plugins support Admin, Reseller and User levels.

 • Live Updates

  Server administrators can click the "licensing / updates" button to view the current license and version status. There is no need to manually download, extract, and install - DirectAdmin performs all updates automatically.

 • Completely Customizable

  DirectAdmin is designed to be as unique as your business. Every aspect of the DirectAdmin interface can be changed, and new designs are easily imported through the "skins" menu.

 • Automatic Recovery From Crashes

  DirectAdmin TaskQueue ensures that all services are up, all of the time. If something crashes, DirectAdmin will attempt to fix the problem by restarting the service. If this fails, DirectAdmin will notify the server administrator immediately.

 • All Licenses are Unlimited-Domain Licenses

  There is no limit to the amount of domains or user accounts that can be hosted with DirectAdmin.

ระบบปฏิบัติการ Linux ติดตั้งใหม่ Root Access

 • Hardware
  • RAM: 1GB ขึ้นไป
  • Hard Disk Drive: 16GB ขึ้นไป
  • CPU: Pentium ขึ้นไป
  • Static IP: 1 Public IP ขึ้นไป
 • ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
  • CentOS 6 32-bit
  • CentOS 6 64-bit
  • CentOS 7 64-bit
  • FreeBSD 9.x 32-bit
  • FreeBSD 9.x 64-bit
  • FreeBSD 11 64-bit BETA
  • Debian 7.0 32-bit
  • Debian 7.0 64-bit
  • Debian 8.0 64-bit
  • Debian 9 64-bit

กำหนดความต้องการด้วยตัวคุณเอง

หากคุณยังไม่เจอเซิร์ฟเวอร์หรือบริการที่คุณถูกใจ เรายังสามารถที่จะช่วยคุณกำหนดเซิร์ฟในแบบที่คุณต้องการได้รวมไปถึงการแนะนำ Application ที่ตรงตามความต้องการของคุณ โดยฝ่ายบริการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์เป็นพิเศษ ซึ่งจะช่วยลดความยุ่งยากรวมไปถึงลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี

โทรเลย 082 850 9440 (วุฒิ)